Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 26/04/20  Tin tức Sự kiện  69
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước Nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" (7/4/2000 - 7/4/2020)
 07/03/20  Tin tức Sự kiện  91
Thông báo công văn số 778/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội và công văn số 689/SDGDT-VP của Sở Giáo Dục Đào Tạo TP Hà Nội ngày 07/03/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bênh do Covid-19 gây ra.