Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 10/10/18  Tin tức Sự kiện  53
Thực hiện  Công văn số 3636/BGDĐT-GDTX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 04/10/18  Thông tin ngành  75
Trường MN Bạch Đằng những năm qua đã tạo được sự tin cậy với phụ huynh, với nhân dân trên địa bàn dân cư, của trường bạn và được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Nhà trường đã vinh dự được công nhận Trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đạt mức độ 3 (mức ...