Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 01/12/21  Tin tức Sự kiện  9
Kế hoạch hoạt động online Tháng 12 Lớp MGN B3 Thời gian thực hiện : từ ngày 29/ 11/ 2021  đến ngày 31/ 12 /2021
 23/11/21  Tin tức Sự kiện  10
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 4 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 22/11/2021 - 26/11/2021 )
 08/11/21  Tin tức Sự kiện  106
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 2 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 8/11/2021 - 12/11/2021 )
 03/11/21  Tin tức Sự kiện  13
Kế hoạch online tháng 11- Lớp B2.docx
 01/11/21  Tin tức Sự kiện  100
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 1 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 1/11/2021 - 5/11/2021 )
 31/10/21  Tin tức Sự kiện  23
Kế hoạch hoạt động online Tháng 11 Lớp MGN B3 Thời gian thực hiện : từ ngày 01/ 11/ 2021  đến ngày 26/ 11 /2021