Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 01/12/21  Tin tức Sự kiện  9
Kế hoạch hoạt động online Tháng 12 Lớp MGN B3 Thời gian thực hiện : từ ngày 29/ 11/ 2021  đến ngày 31/ 12 /2021
 23/11/21  Tin tức Sự kiện  10
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 4 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 22/11/2021 - 26/11/2021 )
 08/11/21  Tin tức Sự kiện  106
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 2 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 8/11/2021 - 12/11/2021 )
 01/11/21  Tin tức Sự kiện  100
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 1 tháng 11 lớp MGN B3 ( Từ ngày 1/11/2021 - 5/11/2021 )
 31/10/21  Tin tức Sự kiện  23
Kế hoạch hoạt động online Tháng 11 Lớp MGN B3 Thời gian thực hiện : từ ngày 01/ 11/ 2021  đến ngày 26/ 11 /2021
 10/10/21  Tin tức Sự kiện  129
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 2 tháng 10 lớp MGN B3 ( Từ ngày 11/10/2021 - 15/10/2021 )
 05/10/21  Tin tức Sự kiện  203
Hoạt động kết nối với phụ huynh học sinh Tuần 1 tháng 10 lớp MGN B3 ( Từ ngày 04/10/2021 - 08/10/2021 )
 03/10/21  Tin tức Sự kiện  35
Kế hoạch hoạt động online Tháng 10 Lớp MGN B3 Thời gian thực hiện : từ ngày 04/10/2021  đến ngày 29/10/2021.