Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 05/10/21  Chương trình CS-GD  36
Làm quen với toán : Nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6
 24/09/21  Kế hoạch CS-GD  64
Làm quen các nét cơ bản : nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu
 20/09/21  Kế hoạch CS-GD  89
Một mùa trung thu thật đặc biệt - Trung thu online 
 15/09/21  Kế hoạch CS-GD  98
Làm quen 1 số nét cơ bản :Nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên phải , nét xiên trái
 14/09/21  Kế hoạch CS-GD  42
Hoạt động khám phá : các buổi trong ngày 
 13/09/21  Chương trình CS-GD  179
Vận động minh họa bài hát: "Tập thể dục buổi sáng"
 09/09/21  Chương trình giáo dục  257
Bài thơ "Bé phòng dịch