Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 04/10/18  Thông tin ngành  517
Trường MN Bạch Đằng những năm qua đã tạo được sự tin cậy với phụ huynh, với nhân dân trên địa bàn dân cư, của trường bạn và được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Nhà trường đã vinh dự được công nhận Trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đạt mức độ 3 (mức ...
 04/04/18  Giới thiệu trường  480
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, theo sự chỉ đạo của các cấp về việc Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện xây dựng trường MN sáng – xanh – sạch – đẹp định hướng một ngôi nhà trẻ thơ thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.