Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 04/10/18  Giáo dục  701
Trường MN Bạch Đằng những năm qua đã tạo được sự tin cậy với phụ huynh, với nhân dân trên địa bàn dân cư, của trường bạn và được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Nhà trường đã vinh dự được công nhận Trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đạt mức độ 3 (mức ...
 04/04/18  Giới thiệu trường  683
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, theo sự chỉ đạo của các cấp về việc Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện xây dựng trường MN sáng – xanh – sạch – đẹp định hướng một ngôi nhà trẻ thơ thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.
 22/11/21  Tin tức Sự kiện  154
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 06/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 44) và chương trình hành động số 27-Ctr/TU ngày 17/02/2014 của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ...