Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 • Vũ Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đỗ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Quách Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Nguyễn Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Lê Thị Hà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Đỗ Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Đỗ Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Dương Kiều Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng