Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 23/04/20  Tin tức Sự kiện  33
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 36)
 17/04/20  Tin tức Sự kiện  44
Thông báo Văn bản số 1187/SGDĐT-VP ngày 16/04/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 04/04/20  Tin tức Sự kiện  46
Thông báo Công văn số 1074/SGDĐT-VP ngày 03/04/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để, phòng chống dịch bệnh Covid-19.