Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182

Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm