Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 27/02/21  Tin tức Sự kiện  287
- Văn bản sô 572/UBND-GVX ngày 27/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội v./v cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;- Văn bản số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở GDĐT thành phố Hà Nội v/v cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm ...