Địa chỉ: B6 Đầm Trấu - Quận Hai Bà Trưng
Điện thoại: 02439842182
 27/02/21  Tin tức Sự kiện  9
- Văn bản sô 572/UBND-GVX ngày 27/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội v./v cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;- Văn bản số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/02/2021 của Sở GDĐT thành phố Hà Nội v/v cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm ...
 30/01/21  Tin tức Sự kiện  27
Thực hiện Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh Covid-19, trường MN Bạch Đằng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong lớp học, các bề mặt dễ tiếp xúc...
 06/11/20  Tin tức Sự kiện  126
- Thực hiện kế hoạch số 143/KH - UBND ngày 04/09/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai công tác Y tế Học đường;- Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường MN Bạch Đằng;Ngày 27 tháng 10 năm 2020, phối hợp với TTYT quận Hai Bà Trưng, trường MN Bạch Đằng tổ chức khám sức khỏe cho học ...